17.10 2017

Ogłoszenie Połączenie spółki EUROGLATER Sp. z o.o. ze spółką EUROINVEST Sp. z o.o.

Radom 17 października 2017 roku

Ogłoszenie Połączenie spółki EUROGLATER Sp. z o.o. /jako Spółki Przejmującej/ ze spółką EUROINVEST Sp. z o.o. /jako Spółką Przejmowaną/.

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółki:

EUROGLATER Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Radomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241635, NIP 9482390196, REGON 140169259, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych
oraz
EUROINVEST Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z siedzibą w Radomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000376485, NIP 9482579019, REGON 142781964, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych http://www.euroglater.pl/ do publicznej wiadomości Plan Połączenia, nieprzerwanie od dnia 17 października 2017 roku aż do dnia odbycia zgromadzeń wspólników spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia z dnia 12 października 2017 roku dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

[plan połączenia z dnia 12 października 2017 roku]

Siedziba

  • Euroglater Sp. z o.o.
  • ul. Partyzantów 7/9
  • 26-600 Radom
  • woj. mazowieckie
  • Polska

Kontakt z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pon. - pt. w godzinach 8:00 - 17:00

+48 505 151 224

+48 600 877 130

euroglater@euroglater.pl