20.10 2021

Ogłoszenie: Połączenie spółki EUROGLATER Sp. z o.o. ze spółką EWW Sp. z o.o.

Radom 20 października 2021 roku

Ogłoszenie:
Połączenie spółki EUROGLATER Sp. z o.o. ze spółką EWW Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółki:

 

EUROGLATER Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Radomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241635, NIP 9482390196, REGON 140169259, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych

oraz

EWW Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z siedzibą w Radomiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862313, NIP 7962998844, REGON 387190265, kapitał zakładowy 3.515.000,00 ( słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy) złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych http://www.euroglater.pl/  do publicznej wiadomości Plan Połączenia, nieprzerwanie od dnia 20 października 2021 roku aż do dnia odbycia zgromadzeń wspólników  spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia z dnia 19 października 2021 roku dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

[plan połączenia z dnia 19 października 2021 roku]

Siedziba

  • Euroglater Sp. z o.o.
  • ul. Partyzantów 7/9
  • 26-600 Radom
  • woj. mazowieckie
  • Polska

Kontakt z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pon. - pt. w godzinach 8:00 - 17:00

+48 505 151 224

+48 600 877 130

euroglater@euroglater.pl